תכנית שנתית
נווט למעלה
דצמבר
כל השכבות

חשיפה ראשונית

חשיפת הנושא לתלמידי בית הספר באמצעות נציגי מועצת התלמידים:

מהי מוגבלות? אילו מוגבלויות קיימות? מהו ארגון וראייטי?
שכבה א' כתיבת איחולים משימה: כתיבת איחולים לילדי וראייטי (ביצוע ב-word שיתופי או בקיר פתקים Lino )
שכבה ב' למידת מושגים בנושא משימה: הגדרת מושג מתוך רשימה מוכנה
שכבה ד' שיעור סינכרוני חשיפה ראשונית במהלך שיעור סינכרוני, שאותו יעבירו תלמידי כיתה ו' מבי"ס אחר בסיום השיעור ירשמו התלמידים את תחושותיהם
שכבה ה' כתיבת סיפור חשיפה + חיבור סיפור דמיוני על פגישה עם ילד או ילדה בעלי מוגבלות
שכבה ו' שיעור סינכרוני העברת שיעור סינכרוני לתלמידי כיתה ד' מבי"ס אחר, שיכלול הפעלה פיזית של התלמידים הצופים בשיעור.
השיעור ימחיש לתלמידים את התחושה של להיות שונה ובעל מוגבלות מסוימת.
ינואר
שכבה ב' איור בעקבות סיפור משימה: איור ציור שנכתב על ידי כיתה ה'
שכבה ד' יצירת המצאה
משימה - המצאת טכנולוגיה חדשה: תוכנה, אפליקציה או מכשיר, שיסייעו לילדים בעלי מוגבלות להתמודד עם קשיי היום-יום (שם המצאה ולמה היא משמשת) אופציונאלי: ליצור דגם של ההמצאה
שכבה ה' כתיבת סיפור תלמידי כיתה ה' מבי"ס אחר ימשיכו את הסיפור ויכתבו את הסיום שלו
שכבה ו' למידת מושגים משימה בה ילמדו על המושגים: שינוי תפיסה חברתי; שינוי עמדות ואמונות; מתן הזדמנויות שוות לכלל החברה
שנתי
כל השכבות יום שיא
את הפעילות השנתית יסכם יום שיא שיכלול: הצגת תוצרי התלמידים פעילות חווייתית הממחישה את תחושת המוגבלות
כל השכבות הצעה לפעילות: שבוע המעשים הטובים
כל תלמיד יתחייב במשך שבוע לעשות מעשה טוב אחד בכל יום, מחוץ למסגרת בית הספר מדי יום התלמידים יכתבו באתר הפעילות על המעשה הטוב שעשו באותו יום
כל השכבות יום הזדהות עם ילדיי וראייטי תחנות שימחישו את המוגבלות של הנושא שבו בית הספר בחר (חירשות, עיוורון וכו')
שכבה ג' בניית מילון ערכים במהלך השנה יעדכנו התלמידים, מדי שבוע או חודש, את מילון הערכים בערכים שקשורים לנושא כל ערך יקבל את אישור המורה לפני ש"ייכנס" למילון